Avfall

Alt søppel skal kildesorteres og kastes i nedgravde søppelstasjoner i Fiolveien. Avfallet skal sorteres slik:

  • Matavfall, blomster, sagflis, kjøkkenpapir, servietter, kaffefilter etc pakket i blank plastpose
  • Papiremballasje, aviser og reklame
  • Glassemballasje og glassflasker
  • Restavfall, isopor, gryter og service, metallemballasje, plastemballasje og bruksgjenstander i plast

For flere detaljer, se kommunens oversikt her

Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173