Dyrehold

I henhold til ordensreglene er det tillatt med dyr i sameiet under forutsetning av at eier aksepterer sameiets regler for dyrehold.

Signert melding med erklæring om dyrehold sendes til styret ved anskaffelse. Meldingen skal være behandlet innen en måned fra den mottas av styret. Passivitet er å anse som godkjenning. Et avslag kan påklages til årsmøtet. Eventuell klage på dyrehold må skje skriftlig. Styret kan innkalle partene til samtaler i saken. Styret kan pålegge påklaget om å fjerne dyret.

Skjemaet for melding om dyrehold finnes bakerst i sameiets ordensregler.
Du finner ordensreglene her

Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173