Eierskifte

Ved salg skal eiendomsmegleren melde eierskifte og dato for overtakelse til sameiets forretningsfører umiddelbart.

Dersom dette ikke blir gjort vil selger fortsatt motta fakturaer på fellesutgifter etc, etter overtakelsen, og ny eier blir ikke registrert i sameiets interne systemer.

Selger og kjøper har ansvaret for å melde endring i avtalen om elektrisk kraft til Lyse. Se www.lyse.no for mer informasjon.

Kjøper må melde overtakelsen til Lyse Kundesenter minst 1 uke før overtakelsesdato, slik at TV- og Internett-leveransen fortsetter for ny eier uten avbrudd. Internett-routeren og TV-dekoderen skal følge leiligheten til ny eier.

Ny eier må melde flytting og flyttedato til Posten. Det gjøres enklest på nettsiden www.posten.no via menylinjen Melde flytting her: Flyttemelding Posten.

Dersom man ikke får bestilt nytt skilt til postkassen samtidig som man melder flytting, kan man finne rett type skilt til grei pris ved å gå inn her: Postens Skiltbutikk

Alle som bor i leiligheten skal ha navnet på postkasse-skiltet, og Fiolveien 52 skal stå nederst. Leilighetsnummeret står trykket på postkassen.

Sameiet har ansvaret for å melde eierskiftet til Solbakkane Vellag.


Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173