Lading av elbil

Eiere som trenger permanent tilgang til lading av elbil eller hybrid skal inngå en egen skriftlig avtale med styret for å få tilgang til ladestrøm.

Sameiet har montert en sentral ladeinfrastruktur fra Zaptec. Dette anlegget kontrollerer tilgangen på elektrisk kraft til lading, og fordeler tilgjengelig ladeeffekt optimalt mellom de bilene som er tilkoplet til enhver tid.

Når en beboer ønsker tilgang til ladesystemet, vil styret bestille montering av en ZapCharge Pro ladeboks til rabattert pris i leilighetens garasjeplass, for seksjonseieren sin regning.

Styret vil lese av faktisk forbruk og beregne det månedsbeløpet som skal kreves inn av regnskapsfører fra vedkommende eier sammen med de øvrige felleskostnadene for leiligheten.

I samsvar med gjeldende lover og bestemmelser er det ikke tillatt å lade elbil eller hybrid på fast basis fra felles eller private stikkontakter utenom sameiets felles ladeinfrastruktur.

I tillegg til lovgrunnlaget har vårt bygg en del praktiske begrensinger:

  • tilførselen av elektrisk kraft til bygget er begrenset og vil kollapse dersom elbiler får fri tilgang til lading
  • bygget har ingen vanlige stikkontakter som tilfredsstiller lovkravene ved bruk til lading av elbil på fast basis
  • det er betydelig fare for brann eller skade ved bruk av feil type skjøteledninger

Bruksanvisning kan lastes ned her
ZapChargerPro_manual.pdf


Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173