Felleskostnader

Regnskapsfører sender månedlig faktura til alle seksjonseierne. Fakturaen består av 3 faste kostnadselementer:


  • Felleskostnadene for driften av bygget. Satsen fastsettes av styret hver høst for neste år, og skal normalt justeres årlig etter utviklingen i konsumprisindeksen dersom det ikke er uventede endringer i driftskostnadene. Satsen for 2021 er kr 40,00 pr kvm BRA pr måned.
  • Enhetspris for basisabonnement på felles Altibox fibernettverk med internett og 4K-TV, og med samlerabatt for sameie.
  • Pliktig kontingent til Solbakkane Vellag med månedlige del-beløp som samlet tilsvarer årskontingenten fastsatt av Vellagets årsmøte.

For seksjoner som er tilknyttet sameiets ladesystem kommer det i tillegg en kalkulert månedlig strømkostnad basert på registrering av forbruk i ladesystemet. For denne og eventuelle andre ekstraposteringer kan regnskapsfører legge til et fakturagebyr.

Felleskostnadene dekker daglig drift, fremtidig vedlikehold, all oppvarming av leilighetene, alt varmtvann til forbruk, forsikring av bygget samt kommunale avgifter for forbruk av vann og avløp for alle seksjonene.

Hver seksjon betaler sine egne kommunale avgifter etter tilsendt faktura fra kommunen. Fakturaen skal ikke inneholde de to avgiftspostene Forbruk av vann og Forbruk av avløp.


Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173