Forsikringer og skader

Sameiet Solbakkane LB4 er forsikret i IF Skadeforsikring med polisenummer SP0000845167.    
Sameiets forsikringsagent har kontor hos BATE BBL og skal derfor kontaktes via BATE.

Forsikringen dekker bygningen. Den enkelte sameier må selv sørge for innboforsikring som dekker innbo og løsøre.

Generelt

 • Oppstår det skade i leiligheten, må skadeomfanget først begrenses mest mulig.
 • Videre må årsaken til skaden kartlegges så godt som mulig og meldes til BATE BBL.

  Skjemaet under skal benyttes:
  https://bate.no/for-deg/meld-skade

  Oppgi navn på sameiet: 1444 Sameiet Solbakkane LB4.
  Dersom flere enheter er berørt må dette opplyses om i skjemaet.

  Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller takstmann og håndverker for reparasjon, og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet.
 • Ved større skader må styret også varsles så snart som mulig.
 • Ved behov for kontakt med BATE BBL: Tlf: 51849500  (kun kontortid).
 • Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring tilkommer
  en egenandel, p.t. kr 10 000,-.

Akutt vannlekkasje eller kloakkstopp


Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173