Helse, miljø, sikkerhet (HMS)

Sameiet har plikt til å arbeide systematisk med HMS. Både styret og de enkelte seksjonseierne omfattes av denne plikten.

Styret tilrettelegger og organiserer en del tiltak. Alt teknisk vedlikehold og tilsynet med utearealene, samt rengjøring av fellesarealer er satt ut i faste oppdrag. Dette og annet er beskrevet i sameiets HMS-plan, som oppdateres etter hvert årsmøte og ellers ved endringer i lovregler, offentlige krav eller interne forhold.


Disse interne HMS-kravene har høyest prioritet:

  • månedlig testing av sprinklersystemet
  • periodisk testing av alle brannslokkere i bygget
  • årlig testing av alle røykdetektorene
  • årlig testing av alarmoverføringen
  • årlig evakueringsøvelse

En viktig enkeltfaktor for sikkerheten i bygget er at garasjeanlegget ikke er godkjent for oppbevaring av propangass eller kanner med drivstoff. Det er imidlertid tillatt å oppbevare inntil 2 x 11 kg propangass oppe i leiligheten eller på egen terrasse / balkong.

Alvorlige hendelser oppstår alltid uventet, hos deg eller hos en nabo. Det er for sent å lete etter opplysninger når noe har skjedd. Du kan hindre store skader hos deg selv eller hos andre dersom du er kjent med avsnitt 7.3.1 i HMS-håndboken.


HMS-håndbok


Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173