Garasjeporten:

Garasjen har en elektrisk port som åpnes med fjernkontroll eller bryter innenfor sidedøren. Garasjeporten lukkes automatisk etter ca 30 sekunder.

Fjernkontrollen må ha nytt batteri hver 3-5 år (selges i vanlig butikk). Flere fjernkontroll-enheter kan kjøpes direkte fra GAPO AS (www.gapo.no). Kontakt den i styret som har ansvar for garasjeporten for å få fjernkontrollen programmert (se styret).

Fjærene som sitter over porten har begrenset levetid. Dersom en fjær skulle brekke, vil motoren alene ikke kunne åpne porten. Den beste måten å åpne porten på når en fjær er brukket, er å trykke på åpne-knappen samtidig som man løfter porten i den enden som har defekt fjær. Trekk deretter ut stikkontakten i taket mens porten er i åpen stilling.

Eller kontakt port-ansvarlig i styret for å få hjelp dersom porten ikke fungerer.

Varsle styret om feil eller avvik på garasjeporten. Sjekk først at det ikke skyldes dårlig batteri i fjernkontrollen.

Garasjegulvet:

Garasjen har et spesielt drenerende asfalt-gulv. Dette må holdes rent og fritt for smuss for at vann eller snø som trekkes inn med bilene skal forsvinne ned i dreneringen. Gulvet blir renset med jevne mellomrom med kraftig utstyr.

For å sikre at gulvet drenerer slik det skal og holde vedlikeholdet av gulvet på et rimeligst mulig kostnadsnivå, er det derfor ikke tillatt å vaske biler eller andre gjenstander inne på garasjegulvet. Smusset vil tette gulvet veldig raskt.

Anbefalt vaskeplass er i enden av gata forbi postkassene. Vannslangen i garasjen kan legges ut døra i enden av bygget og rekker da lett opp til gata.

Parkeringsplasser i garasjen:

Hver parkeringsplass og tilhørende bod er en seksjonert del som tilhører leiligheten. Eieren kan i prinsippet gjøre som man vil innenfor egen parkeringsplass. Parkeringsplassen skal imidlertid brukes til parkering av egen bil, og må holdes ryddig.

Det er ikke anbefalt å montere mye utstyr i tillegg, eller oppbevare løsøre som øker brannfaren i garasjeanlegget eller som hindrer periodisk vedlikehold av gulvet og felles tekniske installasjoner.

Garasjeanlegget er ikke godkjent for oppbevaring av propangass eller kanner med drivstoff. Det er tillatt å oppbevare inntil 2 x 11 kg propangass oppe i leiligheten eller på egen terrasse / balkong.

Gjesteparkering:

Sameiet eier 12 gjesteplasser foran bygget, hvorav 1 HC-plass. Disse parkeringsplassene er primært beregnet på besøkende til blokken. De er ikke beregnet til permanent parkering av beboer sin egen bil slik at parkeringsplassen i garasjen blir stående ubrukt.

Det er også gjesteparkering i begge ender av Fiolveien, til bruk for boligfeltet. Men dersom det blir behov for ekstra gjesteplasser på kveldstid eller i helgene, anbefaler styret at besøkende blir henvist til parkeringsplassen foran barnehagen, like ved innkjøringen til Fiolveien.


Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173