Personvern

Sameiets styre

Sameiet har interne lister over seksjonseiere og leietakere til enhver tid. Disse listene er begrenset til opplysninger om navn, seksjon, telefon og e-post. I tillegg har styret innsyn i meldinger om eierskifte til / fra regnskapsfører.


Regnskapsfører

I tillegg til vanlig regnskapsførsel for sameiet, er regnskapsfører ansvarlig for rutinemessige meldinger til Brønnøysundregistrene. Regnskapsfører skal også innrapportere seksjonseiernes andeler av sameiets eventuelle gjeld eller formue samt eventuelle utbetalinger av lønn/honorar til skattemyndighetene. For dette formålet skal regnskapsfører ha oversikt over alle seksjonseierne og leietakere, inkludert deres fødselsnumre, samt datoer for overtakelser eller salg av seksjoner. Sameiets styre har inngått en databehandleravtale med regnskapsfører i samsvar med formelle krav. Denne avtalen blir bindende for alle seksjonseierne og leietakerne i sameiet, med hjemmel i Eierseksjonslovens §60 første ledd.


Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173