Solbakkane vellag

Solbakkane vellag eier og er ansvarlig for driften av ca 19 mål fellesområder som er skilt ut fra boligtomtene og tilrettelagt for å skape et godt bomiljø for hele boligfeltet. Fellesområdene omfatter flere lekeplasser, gressbaner og grøntarealer.

Alle beboerne i boligfeltet Solbakkane har tinglyst heftelse i skjøtet om plikt til medlemskap i Solbakkane vellag. Denne heftelsen ble akseptert av kjøper da kontrakten om overtakelse av boligen ble signert.


Medlemskontingenten er dermed ikke frivillig, men en obligatorisk ordning for å fordele det økonomiske ansvaret for driften av fellesområdene jevnt på alle boligeierne. Solbakkane vellag har rett til å benytte inkassotjenester for å kreve inn kontingenten fra boligeiere som ikke oppfyller sin del av det økonomiske ansvaret.

For å sikre at alle seksjonene i vårt sameie bidrar til fellesskapet på lik linje med andre, har sameiets Årsmøte bestemt at medlemskontingenten skal innkreves som del av felleskostnadene og betales samlet fra sameiet til vellaget.

http://www.solbakkane.no/

Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173