Styret i Sameiet Solbakkane LB4

Hver seksjonseier er selvstendig eier av sin egen seksjon (leilighet), og eier i tillegg en andel av bygget og fellesarealene. Styret skal forvalte bygget og fellesarealene på vegne av alle seksjonseierne, og representere dem utad.

Styrets oppgave er å følge opp de vedtak som er gjort i årsmøtet, sikre at kravene til internkontroll og HMS blir oppfylt, og ta beslutninger om ordinær drift og vedlikehold i samsvar med godkjente budsjetter og gjeldende lover.


Styret har e-postadresse som fordeles til hele styret:

  solbakkane.lb4 @ lyse.net

Styreleder
Valentina Volchanina
Leilighet 103
41142547
Brannvernleder
Styremedlemmer
Anne Brit Byrkjedal
Leilighet 102
93860686
Torbjørn Aarsland
Leilighet 307
91663108
HMS og teknisk drift.
Varamedlemmer
Janne Johannesen
Leilighet 107
Thomas Byberg
Leilighet 207

Vi ber om at du ser om du finner den informasjonen du søker her på nettsidene før du tar kontakt. Dersom det er informasjon du synes burde vært tilgjengelig, gjør oss gjerne oppmerksomme på det.


Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173