Vann og varme

Felles vannmåler

Det er montert felles vannmåler på vanninntaket i bygget. De kommunale avgiftene for forbruk av vann og avløp for alle seksjonene inngår i felleskostnadene. Det gir størst økonomisk besparelse for alle dersom man innarbeider noen få enkle vaner:

  • Ha en mugge vann i kjøleskapet så slipper du å vente på at vannet i kranen blir kaldt.
  • Steng vannkranen mens du f.eks. pusser tennene.
  • Stopp dusjen mens du såper deg inn.
  • Bruk den lille knappen på WC når du kan, og den store knappen bare når du må.
  • Ikke la en vannkran stå åpen til ingen nytte.

Felles varmepumpe

Bygget har et sentralt varmeanlegg med en luft-til-vann varmepumpe som gir varmtvann til oppvarming av leilighetene og forvarming av forbruksvannet. Varmepumpen har normalt en virkningsgrad på ca 4 og yter ca 35KW. Virkningsgraden reduseres ved sterk frost.

Dersom varmepumpen faller ut av drift eller ikke makter å levere tilstrekkelig effekt i ekstremt kaldt vær, vil elektriske varmekolber sikre at vannet får den innstilte temperaturen. Varmtvannet til forbruk skal være ca 65°C. Vannbåren oppvarming skal være omtrent 40°C.

I leilighetene er det vannbåren varme i badegulvet, og 1 eller 2 varmtvannsradiatorer i oppholdsrom.

Varme i oppholdsrom

Temperaturen i oppholdsrom justeres med den mekaniske termostaten i enden av radiatoren. Termostaten er merket 1-5 og verdiene er omtrent slik: 1=12°C, 2=16°C, 3=20°C, 4=24°C, 5=28°C. I tillegg er det montert små vifter i radiatoren for å øke varmeeffekten. Betjeningspanelet er i den venstre enden av radiatoren. Det er 3 små LED-lys, som fungerer slik:

1 blått lys: Viftesystemet er påskrudd.
2 blå lys: Viftesystemet sviver med 70% effekt (normal drift).
3 blå lys: Viftesystemet sviver med 100% effekt (boost).
Ingen blå lys: Viftesystemet er avskrudd eller defekt.

Den venstre trykkbryteren er AV/PÅ-funksjon. Den høyre trykkbryteren aktiverer boost i 15 minutter.

Viftesystemet styrer seg selv. Styret har utført omprogrammering av funksjonsmåten for de fleste leilighetene slik at viftene sviver når radiatoren er varm, og stopper når radiatoren er kald. De som ikke har ønsket å endret denne funksjonen, har vifter som styres med egen termostat og kan svive helt uavhengig av om radiatoren varmer eller ikke.

Temperaturen i badegulvet reguleres i koplingsskapet for vann, se nedenfor.

Koplingsskapet for vanntilførsel

Koblingsskapet for vannrørene er innfelt i veggen på badet eller i boden. De inneholder utstyret som er vist på veiledningen, men plassert litt ulikt alt etter utformingen av leiligheten.
Oversikt Vannskap.pdf

I koplingsskapet finnes hovedstoppekranene for varmt- og kaldt-vann til forbruk, montert på fordelingsrør av kopper. Den røde kranen er kaldtvann, og den gyldne kranen er varmtvann til dusj og vask.

I koplingsskapet finnes også reguleringsventiler for oppvarming av rommene, montert på fordelingsrør i svart plast. De 2 tykke hvite plastrørene er tur/retur til gulvvarmen i badet. 2 eller 4 tynnere grå plastrør er tur/retur til varmeradiator i oppholdsrom.

De 3 hvite ventilene nederst skal være helt åpne (løse). De er kun for å stenge systemet ved service. De øvre (røde) regulatorene er ventiler uten termostat, og de kan styre vannstrømmen i røret. Rett under de røde regulatorene er det en tynn grå plastring som ikke har annen funksjon enn å vise innstillingen av den røde regulatoren. Ringen kan løftes opp og roteres til en posisjon som viser hvor langt regulatoren må åpnes for å gi passe vannstrøm.

Den røde regulatoren til badet bør åpnes mot klokken mellom 1/5 og 1/4 omdreining og så justeres forsiktig frem eller tilbake for å få passe varme i badegulvet. Det tar ca 1 døgn før en justering har effekt. Det kan være nødvendig å justere forskjellig for sommer og vinter.

Den røde regulatoren til en radiator i oppholdsrom bør være helt åpen (vridd helt mot klokken).

De 2 termometrene viser vanntemperaturen til og fra oppholdsrom / bad. Det skal normalt være et lite temperaturfall. De to røde kranene ved termometrene er hovedstoppekraner for oppvarmingsvannet og brukes bare ved service eller lekkasjeproblemer.Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173