Seksjonseiernes vedlikeholdsansvar

Den enkelte seksjonseier skal holde boligen, andre rom og annet areal som hører boligen til forsvarlig vedlike, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre seksjonseierne.

Seksjonseierne skal vedlikeholde slikt som vinduer, rør, boligens sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, boligens ventilasjonssentral med tilhørende ventilasjonskanaler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som boligens sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, boligens ventilasjonssentral med tilhørende ventilasjonskanaler, fordelings-skap og -rør til vannbåren varme og forbruksvann, varmtvannsradiator, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, vasker, brannslukkingsapparat og andre apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer, samt rutinemessig vedlikehold av egne ytterdører og terrassebord på egen balkong / terrasse.

Seksjonseieren har også ansvaret for oppstaking, rensing og reparasjon av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning. Seksjonseier skal også rense eventuelle sluk på egne verandaer, balkonger o. l.

Oppdager seksjonseieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende melding til sameiet.

Seksjonseierne er erstatningsansvarlig overfor sameiet og andre seksjonseiere for tap som følger av forsømt vedlikehold, jf. eierseksjonslovens § 34.Sameiet er ansvarlig for vedlikeholdet av alle utvendige vertikale flater inkludert rekkverk på terrasser / balkonger, og reparasjon / utskifting av vinduer og ytterdører.
Skulle du ha spørsmål vedrørende ditt vedlikeholdsansvar kan du kontakte styret.
Du finner kontaktinformasjon til styret her.    Se også Tips om vedlikehold.


Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173