Lover og forskrifter:

Eierseksjonsloven og Internkontrollforskriften er de viktigste lovreglene som regulerer driften av sameiet. Utbygger sitt ansvar overfor sameiet og de enkelte seksjonseierne er regulert av Bustadoppføringslova. Andre lover eller forskrifter vil kunne gjelde for deler av sameiets aktiviteter.

Lover og forskrifter er tilgjengelig for alle på nettsiden www.lovdata.no.

Vedtekter

Her finner du sameiets vedtekter som definerer seksjonseierne og styret sitt ansvar og rettigheter. Som seksjonseier og medansvarlig for bygget er du forpliktet til å kjenne vedtektene.

Vedtekter for Sameiet Solbakkane LB4

Ordensregler

Alle som bor i sameiet er i samme grad ansvarlig for å sikre et godt bomiljø og en rimelig grad av internt samarbeid. Det er ikke en prioritert oppgave for styret å megle mellom enkelte beboere i diskusjoner eller ordne opp i problemer som måtte oppstå. Styret forventer at de som opplever problemer må kunne ordne opp seg imellom.

For å bidra til å forebygge eller løse problematiske situasjoner har sameiet vedtatt interne ordensregler som gir noen enkle kjøreregler for alle beboerne. Ordensreglene finnes nedenfor.

Ordensregler for Sameiet Solbakkane LB4


Sameiet Solbakkane LB4
Fiolveien 52
4331 Ålgård
Org.nr. 913 983 173